၀ီကီလိခ္ တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္ အဆန္ဂ္ကို အီေကြေဒါႏိုင္ငံက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳခဲ့

လန္ဒန္ၿမိဳ႕က အီေကြေဒါသံရုံးမွာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ခုိလႈံေနခဲ့တဲ့ ၀ီကီလိခ္ တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အဆန္ဂ္ကို အီေကြေဒါႏိုင္ငံက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728