ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ေဘာလံုးပြဲ တက္ေရာက္ၾကည္႔ရႈခြင္႔ျပဳ

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံမွာ က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္တဲ႔ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေျဖေလွ်ာ႔တဲ႔အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဘာလံုးပြဲတက္ေရာက္ ၾကည္႔ရႈဖို႕ ခြင္႔ျပဳလိုက္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728