ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမယ္

စကၠဴ+သိုးေမြးခ်ည္နဲ႔ စာတန္းေလးေတြ ဖန္တီးမယ္

■ အိမ္အလွဆင္ဖို႔

■ အခန္းအလွဆင္ဖို႔

■ လမ္းညႊန္စာတန္းေလးေတြ ဖန္တီးဖို႔အတြက္ အႏုပညာဆန္တဲ့ Handmade ပစၥည္းေလးေတြကို ကတၳဴစကၠဴနဲ႔ သိုးေမြးခ်ည္ကို သံုးရံုနဲ႔ အလြယ္တကူ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,829