အိမ္လွလွေလးေတြဖန္တီးသူ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ၀ါသနာအရ အိမ္လွလွေလးေတြကို ဖန္တီးရာကေန စီးပြားျဖစ္ေရာင္းရတဲ့အထိေအာင္ စနစ္တစ္က် အိမ္ေသးေသးေလးေတြကို ေသခ်ာဖန္တီးတတ္တဲ့ သူမရဲ႕အႏုပညာကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728