အေမရိကန္၏ လက္ရွိလူ၀င္ႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရးအတြက္ ဟာကြက္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔ ေျပာၾကား

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္ဟာ ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရးအတြက္ ဟာကြက္မ်ားရွိေနတယ္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734