ရန္ကုန္မ်က္စိေရာဂါ အထူးကုေဆးရံုႀကီးတြင္ ခြဲစိတ္ခန္း၊ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား တိုးျမွင့္ခန္႔ထားျခင္းကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္မ်က္စိေရာဂါ အထူးကုေဆးရံုႀကီးတြင္ ခြဲစိတ္ခန္း၊ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ၀န္ထမ္းအင္အားတိုးျမွင့္ခန္႔ထားျခင္းကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြြင္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734