ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လွည့္လည္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးဖုိ႔အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ကစတင္ခဲ့တဲ့ လွည့္လည္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကုိ ဒီကေန႔အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613