အေမရိကန္၏ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္ အမ်ားအျပားေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္

ဆိုလာျပားနဲ႔ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ေတြ တင္သြင္းမႈအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စည္းၾကပ္ခြန္ႏႈန္းထား အသစ္ခ်မွတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613