ဘာကီနာဖာဆိုႏိုင္ငံတြင္ အာဟာရဓာတ္ျပည့္မီေရးအတြက္ ဘီလ္ဂိတ္၏ Gates Foundation က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅ သန္း ေထာက္ပံ့မည္

ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဘီလ္ဂိတ္ရဲ႕ Gates Foundation ဟာဘာကီနာဖာဆိုႏိုင္ငံရဲ႕ အာဟာရနဲ႔မိသားစု စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္ေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ သန္း ေထာက္ပံ့သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,615