ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ေယာဂက်င့္စဥ္ေတြကို ေလ့က်င့္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုးလိုအပ္တာက ေယာဂဖ်ာပါ။

■ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဟန္ခ်က္ကို ထိန္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဒူးနာတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ ေယာဂဖ်ာေရြးခ်ယ္မႈကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

■ ေယာဂဖ်ာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းနဲ႔ အျခားအသံုး၀င္တဲ့ Accessories ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735