ဖိုက္တင္မင္းသား ရဲမင္းပိုင္ေျပာတဲ့ သူအႏုပညာ သူ႔ဘ၀အေၾကာင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ေ၀းကြာေန႔ မင္းသားရဲမင္းပိုင္ရဲ႕ အိမ္ျပန္ခရီးအေၾကာင္း

■ သူ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ အႏုပညာ လွဳပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္း

■ သူ႔ပရိသတ္ေတြအတြက္ သူ႔ရဲ႕ႏႈတ္ဆက္စကား

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722