ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ေယာဂက်င့္စဥ္ေတြကို က်င့္တဲ့အခါမွာ မိမိခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာအထိဘဲ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

■ က်င့္စဥ္ေတြတိုင္းမွာ အသက္ရႈသြင္း ရႈထုတ္မႈေတြပါလို႔ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆုတ္အားေကာင္းမြန္ေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေစပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462