ေမ့ေမ့လက္စြဲ ProCare (ရုပ္သံ အစီအစဥ္)

ProCare ေမေမ သက္မြန္ျမင့္နွင့္ေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား

မိသားစုေတြအတြက္ေန႔စဥ္တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ ဘတ္တီးရီးယားေတြကိုကာကြယ္ေပးနုိင္တဲ့ ProCareရဲ႕ Brand Ambassador ျဖစ္တဲ့ အကယ္ဒမီသက္မြန္ျမင့္နွင့္ေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား ျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ ေမေမျဖစ္ရတဲ့အကယ္ဒမီသက္မြန္ျမင့္ရဲ႕ဂုဏ္ယူဖြယ္စကားသံေတြကိုတင္ဆက္ေပးထားပါ

တယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462