ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Red Kiss Party For Galentine’s Day သို႔ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား တက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲ

Galentine’s Day က ႏိုင္ငံတကာမွာက်င္းပတဲ့ ေန႔ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေတာ့ Valentine’s Day မတိုင္ခင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေလ့႐ွိကာ အခုမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ Red Kiss Party For Galentine’s Day ကို အႏုပညာ႐ွင္မ်ား တက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735