ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမားကုိ ရာထူးမွ (၄၈) နာရီအတြင္း ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ အာဏာရ (ANC) ပါတီ အခ်ိန္ေပးထား

ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမားကို ရာထူးကေန (၄၈) နာရီအတြင္း ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ အာဏာရအာဖရိက အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ (ANC) ပါတီက အခ်ိန္ေပးထားတယ္လုိ႔ အစိုးရုပ္သံလႊင့္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735