မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုးတို႔၏ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ က်န္ရွိတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေစဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဟာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ဆက္လက္ပါ၀င္လာလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစတယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,457