၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) အတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္း ခက္ခဲသြားၿပီဟုဆို

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မယ့္ အေျခအေနရွိၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ANC အတြက္ေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းဟာ အခက္အခဲရွိသြားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734