လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားထံ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူေနၿပီး အစုိးရထံသုိ႔ တင္ျပသြားမည္ဟု သိရ

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားထံ စစ္တမ္းေတြေကာက္ယူေနၿပီး စာတမ္းျပဳစုကာ အစုိးရဆီကို တင္ျပသြားမယ္လို႔ Free Expression Myanmar လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာအဖဲြ႔က ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734