ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စြန္႔ပစ္အမိႈက္ထြက္ရွိမႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ တန္ခ်ိန္ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လူေနထူထပ္လာမႈနဲ႔အတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စြန္႔ပစ္အမႈိက္ထြက္ရွိမႈလည္း မ်ားျပားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734