ေတာင္ကိုရီးယားအိုလံပစ္ပြဲေတာ္ကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ႔ေသာ ကြန္ျပဴတာဗုိင္းရပ္စ္အမ်ဳိးအစားအား Olympic Destroyer ဟု အမည္သတ္မွတ္

ေတာင္ကိုရီးယားနုိင္ငံက ၿပီးခဲ႔တဲ႔ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ျပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲေန႔မွာ ကြန္ပ်ဴတာထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ေတြကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ႔တဲ႔ ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ိဳးအစားကို Olympic Destroyer လို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က အမည္ေပးေခၚေ၀ၚခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734