မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံခရိုင္၊ ပေဒါင္းေက်းရြာအနီးတြင္ ယာယီေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူကာ ေ႐ွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမူ ဧရိယာသတ္မွတ္ၿပီး စမ္းသပ္တူးေဖာ္မည္

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပေဒါင္းေက်းရြာအနီးမွာ သံေခတ္ လူမူအဖြဲ႔ အစည္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔႐ွိတာေၾကာင့္ ယာယီေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူၿပီး ေ႐ွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စမ္းသပ္တူးေဖာ္မူေတြ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720