ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတခရိုင္ လမ္းဦးစီးဌာနက လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ရွင္းလင္းမႈမ်ားကိုပါ တပါတည္း လုပ္ေဆာင္

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး ဟသၤာတခရိုင္ လမ္းဦးစီးဌာနက လမ္းလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ က်ဴးေက်ာ္ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းေတြကုိပါ တပါတည္း လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720