အီတလီႏုိင္ငံမွ ကာေနဗယ္ပြဲေတာ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္သည္႔ လိေမၼာ္သီးပြဲေတာ္ကို ထည့္သြင္းက်င္းပ

အီတလီႏုိင္ငံ အိုင္ဗရီယာၿမိဳ႕ကေလးမွာ သံုးရက္ၾကာက်င္းပတဲ႔ ကာနယ္ဗယ္ပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္တဲ႕လိေမၼာ္သီးပြဲေတာ္ကို ျပီးခဲ႔တဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734