ကမၻာတစ္လႊား ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား ရွားပါးလာမႈ ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကုလသမဂၢေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီက သတိေပး

ကမၻာတစ္လႊား ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္ေတြမွာ ေလယာဥ္မွဴးေတြ ရွားပါးလာတာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢေလေၾကာင္းဆုိုင္ရာ ေအဂ်င္စီက သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735