မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ က်ံဳးေဘးပတ္လည္ရွိ လက္ရန္းသံပန္းမ်ားအား CNC နည္းပညာသုံး စတီးလက္ရန္းမ်ားျဖင္႔ အစားထိုးမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ က်ံဳးေဘးပတ္လည္ရွိ လက္ရန္းသံပန္းမ်ားအား CNC နည္းပညာသုံး စတီးလက္ရန္းမ်ားျဖင္႔ အစားထိုးမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734