၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟုအား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ အစၥေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ေပး

အစၥေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘန္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟုကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ဖုိ႔အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735