ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳသည့္ သက္ေသရရွိလာပါက ဆီးရီးယားကိုတိုက္ခိုက္မည္ဟု ျပင္သစ္သမၼတ သတိေပး

ဆီးရီးယားအစိုးရက အရပ္သားေတြကို တားျမစ္ဓာတုလက္နက္ေတြနဲ႔ အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္ခဲ႔တယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသရလာခဲ႔ရင္ ဆီးရီးယားကို တိုက္ခိုက္သြားမယ္လိ႔ု ျပင္သစ္သမၼတက ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462