အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ကိုဆိုဗိုတြင္ စတင္ျပဳလုပ္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြကို ကိုဆိုဗိုမွာ စတင္ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462