အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္႐ွိ ေမာင့္ဟုဒ္ေတာင္ေပၚမွ ေတာင္တက္သမားတစ္ဦး ျပဳတ္က်ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေတာင္တက္သမားအခ်ိဳ႕ကုိ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္မွာတည္႐ွိတဲ့ ေမာင့္ဟုဒ္ေတာင္ေပၚကေန ေတာင္တက္သမားတစ္ဦး ျပဳတ္က်ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462