ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းအပါအ၀င္ အျခားအေ၀းေျပးလမ္း ၂ လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ADB မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀ ႏွင့္ AIF မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူမည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ (ရုပ္သံ)

ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းအပါအ၀င္ အျခားအေ၀းေျပးလမ္း ၂ လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ADB မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀ ႏွင့္ AIF မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူမယ္လုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613