ရုရွားအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေနဗယ္လ္နီ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ပုိင္းအတြင္း ျပန္လြတ္ေျမာက္လာ (ရုပ္သံ)

ရုရွားသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ တစ္လနီးပါးခန္႔သာ လိုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ရုရွားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေနဗယ္လ္နီဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၂) ရက္ေန႔က ေမာ္စကိုၿမဳိ႕မွာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ ၿပန္လြတ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,615