ယေန႔နံနက္အေစာပိုင္္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမ်ားဝန္းက်င္၌ မိုင္းသံုးလံုး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့


ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ မနက္ ၄ နာရီ ၁၀ မိနစ္ဝန္းက်င္က ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမ်ားဝန္းက်င္မွာ မိုင္းသံုးလံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613