၁၉ ရာစုႏွစ္ တရုတ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူသုံးဦး၏ မံမီရုပ္အေလာင္းမ်ားကို ပီရူးေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္မ်ား တူးေဖာ္ရရွိ

ပီရူးေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္ေတြက သစ္သားအေခါင္းေတြထဲထည္႔ထားတဲ႔ ၁၉ ရာႏွစ္မံမီအေလာင္း သုံးခုကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,615