သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရး ျပည္သူလႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္မွာလား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမွုေတြဟာ ယခင္ကာလေတြကထက္ ပိုၿပီးအျဖစ္မ်ားလာပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမရွိတာေၾကာင့္ ပိုမိုျဖစ္ပြားလာတာျဖစ္သလို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွိတာေၾကာင့္လည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္စဥ္ေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာျဖစသလို အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လိင္စိတ္ၾကြေဆးေတြ အလြယ္တကူ ရရွိေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လိင္စိတ္ၾကြေစႏိုင္တဲ့ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုေတြ၊ စာအုပ္ေတြ အလြယ္တကူ ရရွိေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းေတြ မ်ားလာတာေၾကာင့္ အဲံဒီ့အခ်က္ေတြကို တားျမစ္ဖို႔လိုသလို သက္ငယ္မုဒိန္းနဲ႔ မုဒိန္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြကို ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္္ေပးၿပီး ျပည္သူေတြ တရားဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ရႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720