အကယ္ဒမီ ရင္ခုန္သံ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

” အကယ္ဒမီ ခန္႔စည္သူ ”
” အကယ္ဒမီရမွ ထူးခြ်န္တာမဟုတ္ဘူး အကယ္ဒမီမရပဲ ထူးခြ်န္တဲ့သူေတြလည္းရွိတာပဲလို႔ ” ေျပာလာတဲ့ အကယ္ဒမီခန္႔စည္သူ

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626