ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာအား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စင္ကာပူအမ်ိဳးသား သစ္ခြပန္းဥယ်ာဥ္မွ သစ္ခြပန္းမ်ဳိးစိတ္သစ္ကို သူမ၏အမည္မွည့္ေခၚ

ယူနက္စကို ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ စင္ကာပူအမ်ိဳးသား သစ္ခြပန္းဥယ်ာဥ္မွ သစ္ခြပန္းမ်ဳိးစိတ္သစ္ရဲ႕အမည္ကို စင္ကာပူႏုိင္ငံကုိ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး သူမရဲ႕အမည္ ေပးခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626