အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂိ်မ္းစ္မက္တစ္ ႀကိဳတင္ေၾကညာၿခင္းမရွိဘဲ အာဖဂန္နစၥတန္ ကဘူးလ္ၿမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာ

အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်ိမ္းစ္မတ္တစ္ဟာ ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ အာဖဂန္နစၥတန္ႏို္င္ငံ ကဘူးလ္ၿမဳိ႕ကို မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔မွာ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626