စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္မႈ အလြန္အားနည္းေၾကာင္း ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေ၀ဖန္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဟာ သူ႔ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈ အလြန္အားနည္းေၾကာင္း ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုးက တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အၿပီးမွာ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626