ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အႏၱရာယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၉၈၀ ေက်ာ္ရွိေန

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ယိုယြင္းပ်က္စီးမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အႏၱရာယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၉၈၀ ေက်ာ္ရွိေနတယ္လို႔ တိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးက ရရွိတဲ့စာရင္းအရ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626