လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရး ဆႏၵျပဳျခင္းနွင့္ မ်ွေ၀ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္ ၁၈ တြင္ ကန္ေတာ္ႀကီး ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရး ဆႏၵျပဳျခင္းနဲ႔ မ်ွေ၀ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၁၈ ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ကန္ေတာ္ႀကီး ေမ်ွာ္စင္ကၽြန္းမွာ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626