ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ “က်ား၊မ ဂ်န္ဒါ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားဖိုရမ္က ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္ေတြ ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ “က်ား၊မ ဂ်န္ဒါနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Green Hill ဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626