တိုက်ိဳၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဌာန အႀကီးအကဲႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဌာန အႀကီးအကဲ ဆုဟြန္းဟာ ဂ်ပန္နုိင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626