ကင္ဆာေရာဂါရွိမရွိကို (၁၀) စကၠန္႔အတြင္း စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္္သည့္ Pen ကိရိယာတစ္မ်ိဳးကို တကၠဆက္ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားတီထြင္

ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာ ကင္ဆာေရာဂါ ရွိ မရိွကို (၁၀) စကၠန္႔အတြင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိႏို္င္တဲ့ လက္ကိုင္ကိရိယာ Pen တစ္မ်ိဳးကို အေမရိကန္ႏို္င္ငံ တကၠဆက္တကၠသိုလ္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက တီထြင္လုိက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626