အေမရိကန္အစိုးရက ဖိလစ္ပိုင္ေလတပ္ကို ကင္းေထာက္ဒရုန္းေျခာက္စင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

စစ္ေသြးၾကြရန္ကိုႏွိမ္နင္းဖို႔နဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ အေမရိကန္အစိုးရက မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ဖိလစ္ပိုင္ေလတပ္ကို ကင္းေထာက္ဒရုန္းေျခာက္စင္း ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626