ဖိလစ္ပို္င္နို္င္ငံအတြင္းသို႔ ရွားပါးေတာရုိင္းတိရစၦာန္ ရာေပါင္းမ်ားစြာအား တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းလာသူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီး

ဖိလစ္ပိုိင္ႏို္င္ငံအတြင္းကုိ ရွားပါးေတာရိုင္းတိရစၦာန္ ရာေပါင္းမ်ားစြာအား တရားမ၀င္ေမွာင္ခုိ တင္သြင္းလာသူေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626