ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္းဖတ္ၾကားမႈ ပုပၸါးေတာင္ ယူနက္စကို ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အမိကမာၻစခန္းသာေဒသတြင္ က်င္းပမည္

ေ႐ွးနစ္ေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာက ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေတြအေၾကာင္း သင္တန္းေပးေဆြးေႏြး စာတမ္းဖတ္ၾကားမူကို ေမလအကုန္မွာ ပုပၸါးေတာင္ ယူနက္စကို ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အမိကမာၻစခန္းသာ ေဒသမွာက်င္းပမယ္လို႔ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အမိကမာၻစခန္းသာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626