ဘူရြန္ဒီႏုိင္ငံတြင္ မိုးအၾကီးအက်ယ္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပဳိမႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာအနည္းဆံုး ၉ ဦးေသဆံုး

ဘူရြန္ဒီႏိုင္ငံတြင္ ေျမၿပဳိမႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဘူဂၽြန္ဘူရာအျပင္ဖက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမား ၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္လုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727