ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကို ဆက္လက္ေလ့လာသြားမည္ဟု တဦးတည္းသာ ၀င္္ေရာက္ေျဖဆိုသူရွိေသာ စိတ္ၾကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသူ မမ်ိဳးသီရိ၀င္းေျပာ

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲရဲ႕ ဘာသာတြဲေတြထဲမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုု ယူေလ့ယူထမရွိတဲ့ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာတြဲနဲ႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူဟာ ယခုႏွစ္စာေမးပြဲမွာ တႏိုင္ငံလံုးမွာ တစ္ဦးသာရွိခဲ့ ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727