သက္ငယ္မုဒိန္းအား ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံမွ စုေပါင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံမွ စုေပါင္းကာ သက္ငယ္မုဒိန္းအား ထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ေပးေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727