အဆီက်လွပသြယ္လ်ဖို႔ KALO သုံးၾကစို႔ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ က်န္းမာေရးအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလွအပေၾကာင္႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ခႏၶာကုိယ္အဆီက်ၿပီး ပိန္ခ်င္တဲ႔သူေတြအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး သဘာ၀ပစၥည္းေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ KALO ရွိေနပါၿပီ။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,743